Visok lesen barski stol (z naslojalom)

Visok lesen barski stol (z naslojalom)